โครงการแลกเปลี่ยนครูนิวซีแลนด์ 2 สัปดาห์

โอกาสดี! สำหรับครูที่ต้องการประสบการณ์การเป็นครูที่ต่างประเทศ ครูไทยจะได้เข้าร่วม การเรียน การสอน ในวิชาที่ตนเองสนใจ ที่โรงเรียนในประเทศนิวซีแลนด์
เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์

กรอกรายละเอียดการสมัครได้ที่ https://www.gjthailand.org/application-form/application-teacher.html

ราคา 48,500 บาท *ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ*