สอบชิงทุนโครงการแลกเปลี่ยนครูนิวซีแลนด์ 2 สัปดาห์

โอกาสดี! สำหรับครูที่ต้องการประสบการณ์การเป็นครูที่ต่างประเทศ ครูไทยจะได้เข้าร่วม การเรียน การสอน ในวิชาที่ตนเองสนใจ ที่โรงเรียนในประเทศนิวซีแลนด์
เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ โดยร่วมสอบชิงทุน รับเพียง 20 ท่านเท่านั้น โดยมีทุน ดังนี้

  • ลำดับที่ 1 ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ
  • ลำดับที่ 2 ชำระเพียงค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
  • ลำดับที่ 3-5 ชำระค่าเข้าร่วมโครงการเพียง 50%
  • ลำดับที่ 6-20 ชำระค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 3 สิงหาคม 2561

สอบวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561

ค่าสมัครสอบ 200 บาท

กรอกรายละเอียดการสมัครสอบได้ที่ https://www.gjthailand.org/application-form/application-teacher.html

ราคา 48,500 บาท *ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ*