เหมาะกับน้องๆ ที่อยากไปหาประสบการณ์การทำงานในสาขาอาชีพที่จบมาโดยตรง โปรแกรมนี้จะมีสองโปรแกรมใหญ่ๆ คือ

  1. Trainee program เหมาะกับคนที่จบปริญญาตรีเป็นอย่างต่ำและมีประสบการณ์ทำงานในสายงานมาแล้วหนึ่งปี ระยะเวลาของโครงการ 18 เดือน ในส่วนของงานภาคการเกษตรหรือภาคบริการจะมีระยะเพียง 12 เดือน
  2. Internship program เหมาะสำหรับน้องๆ ที่กำลังเรียนในปีสุดท้ายหรือสำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกินหนึ่งปี ระยะเวลาโครงการอยู่ที่ 12 เดือน

สาขาอาชีพที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้มีดังนี้

  1. ภาคการเกษตร ประมงและวนศาสตร์
  2. ศิลปะและวัฒนธรรม
  3. บริการและการท่องเที่ยว การทำอาหาร
  4. ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ บรรณารักษ์
  5. สารสนเทศ
  6. บริหาร และการเงิน
  7. กฎหมายและบริหารรัฐกิจ
  8. วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์

ตำแหน่งที่ 1 งานบริการอาหาร ในร้าน Applebee’s

ตอนนี้มีตำแหน่งงานในสาขางานบริการอาหาร ในร้าน Applebee’s รับจำนวน 90-100 ตำแหน่ง ทั่วสหรัฐอเมริกา

คุณสมบัติ

1) จบปริญญาตรี สาขาการโรงแรม การจัดการภัตตาคาร การทำอาหาร
2) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
3) ขยัน อดทน ตั้งใจทำงาน

ค่าตอบแทน

การันตีชั่วโมงทำงาน 32-40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ค่าที่พักถูกในราคา 200-300$ ต่อเดือน มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้คำปรึกษา ค่าตอบแทนอยู่ที่ 11$/ชั่วโมง

ค่าโครงการ

เพียง 4,800$ ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่า ค่าประกัน ค่าตั๋วเครื่องบินและค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

ใบสมัครออนไลน์โครงการ Internship and training program