โครงการนี้น้องๆ จะได้เรียนภาษาอังกฤษและเยี่ยมชมสถานที่สำคัญๆ และสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงลอนดอน และมีโอกาสได้พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษและการพึ่งพาตนเองมากขึ้น น้องที่เข้าร่วมโครงการระยะสั้นสองสัปดาห์หลังจากจบโครงการระยะสั้น น้องๆ จะได้รับทุน Alumni scholarship ซึ่งมีมูลค่า 10,000 บาท เพื่อนำไปใช้ในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะยาวหนึ่งปีการศึกษา GJ Thailand ในทุกประเทศที่น้องเลือก และถ้าน้องสอบได้ทุนสมทบจาก GJ Thailand สำหรับโครงการแลกเปลี่ยนระยะยาวหนึ่งปีการศึกษา ทุน Alumni scholarship จากโครงการนี้จะถูกบวกเข้าไปด้วยน้องๆ ก็จะจ่ายค่าเข้าร่วมโครงการน้อยลง

ราคานี้ รวมค่าที่พัก ค่าอาหารกับครอบครัวอุปถัมภ์ ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับและค่าเรียนภาษาเป็นเวลาทั้งหมด 30 ชั่วโมง และกิจกรรมต่างๆ เยี่ยมชมถานที่ต่างๆ ในลอนดอน

ตารางกิจกรรม

Image
Image

ค่าใช้จ่ายหรือทุนสมทบที่นักเรียนต้องจ่ายตามลำดับมีดังนี้

ลำดับที่ ทุนสมทบจากนักเรียน ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
    1     45,000
 • ค่าวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียมโครงการ
 • ค่าประกันการเดินทางและสุขภาพ
 • ค่าส่งเอกสาร
 • ค่าเสื้อรุ่น
 • ค่าภาษี = 15,500
    2     57,000
    3     67,000
    4-5     77,000
    6-10     84,500
    11-15     87,500
    16-20     92,500
    21-25     94,500
    26-30     96,500
    31-35     98,500
    36-40     100,000

การสอบ

สอบข้อเขียนเพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษ

คะแนนสอบจะนำไปใช้ในการพิจารณาในการให้ทุน

สอบในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น.

สถานที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน

ประกาศผลสอบ 1 สัปดาห์หลังสอบ

ราคาค่าเข้าร่วมโครงการโดยปกติจะอยู่ที่ 145,000 บาท 
แต่ในกรณีที่นักเรียนสอบผ่านในอันดับที่ 1- 40 
จะได้รับทุนสนับสนุนจากทาง GJ-Thailand ด้วย

ขั้นตอนการสมัคร

 1. สมัครผ่าน Website เท่านั้นที่ 
  https://www.gjthailand.org/application-form/application-summer.html
 2. ชำระค่าสมัคร โดยโอนค่าสมัคร จำนวน 100 บาท มาที่บัญชี นางรดาชา ไชยมาศ
  ธ.กสิกรไทย สาขาประชานิเวศน์ เลขที่ 016-8-54106-6
 3. ส่งหลักฐานการโอนเงินดังนี้

3.1 Pay in Slip (หลักฐานการโอนเงิน) เขียนชื่อ - สกุล ผู้สมัคร
3.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

Scan เอกสารทั้ง 2 ข้อ Upload ที่
https://www.gjthailand.org/application-form/application-summer.html
หรือ Line ID : Kulyoga (ติดต่อเฉพาะรับหลักฐานการโอนเงินเท่านั้น!!) Tel: 089 608 8888

คลิ๊ก!!! สมัครสอบ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

GJ EDUCATION THAILAND
บริษัท จีเจ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จํากัด
สำนักงาน GJ-Thailand
5/225 หมู่บ้านกลางเมือง (มอนติคาร์โล)
ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 099-623-9961, 089-608-8888
Line Id : @gjthailand, chai0019 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 QR