• โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนนานาชาติ
 • จัดสอบคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
 • โครงการในการไปศึกษาต่อใน 17 ประเทศ

Program Details

 • ระเบียบการปฐมนิเทศนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน GJ-Thailand
 • Academic year program ประจําปี 2019/20 Group 2
 • วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 – 12.30 น.

รายละเอียดการปฐมนิเทศ

 • สาขางานบริการอาหาร
 • ในร้าน Applebee’s
 • รับจำนวน 90-100 ตำแหน่ง

Program Details

 • มหาวิทยาลัยแห่งที่เปิดสอนฟรีในยุโรป
 • เยอรมัน
 • ฝรั่งเศส

Program Details

 • Community college
 • เรียนวิทยาลัยชุมชนดีอย่างไร
 • การเข้าร่วมโครงการ

Program Details

 • โครงการ ได้เปิดรับสมัครน้องๆ ในมหาวิทยาลัย
 • ถ้าสมัครไม่เกินวันที่ 10 มกราคม
 • จะได้รับส่วนลดทันที 4,000 บาท

Program Details