• โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนนานาชาติ
  • จัดสอบคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
  • โครงการในการไปศึกษาต่อใน 17 ประเทศ

Program Details

experience program

  • Community college
  • เรียนวิทยาลัยชุมชนดีอย่างไร
  • การเข้าร่วมโครงการ

Program Details

  • โครงการเรียนภาษาและทัศนศึกษา
  • ระยะสองสัปดาห์
  • กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ

รายละเอียดทุน